לסדנה של הורה + ילד
אזור/ישוב: ראשל"צ
תחום עסוק: *חינוך
היקף מישרה: פרילנסר/קבלנות
קהל יעד: ללא הגבלה
דרוש ניסיון: לא
דרושות המלצות: לא
מספר מודעה: 50760
איש קשר: עפרה לוין עו"ס ומנהלת המרכז
טלפונים: 03-9689839
דוא"ל: ofraf@rishonlezion.muni.il
פקס: 03-9689890
תיאור המשרה:
מנחי סדנה של הורה + ילד בתוך קבוצה באמצעות בעלי חיים. לעיריית ראשלצ- מרכז קשר הורה ילד. במסגרת עבודה קבוצתית של הורים וילדיהם באמצעות בעלי חיים. המוקד הוא בניית קשר. על המנחה להגיע עם בעלי חיים שניתן לעבוד עימם בתוך חדר גדול בשעות אחה"צ בימי ב'' ו- ד''. משך השירות: 15 מפגשים X 3 שעות כל מפגש פעם או פעמיים בשבוע. את הצעת המחיר יש לשלוח באמצעות : פקס/מייל לא יאוחר מיום: חמישי תאריך: 16.04.15 עד השעה :16:30 הצעות שיגיעו אחרי מועד זה לא יתקבלו. את הצעת המחיר יש למלא לפי ההנחיות הבאות : * ההצעה תהיה על גבי דף לוגו של הספק. * יצוין האם המחיר לפני/כולל/ללא מע"מ. * יצוין שם העסק, מספר עוסק מורשה/פטור. * כתובת מלאה, כולל מיקוד (בעל 7 ספרות), טלפונים של הספק. * יצוין תאריך הגשת ההצעה ואיש קשר. * יש לחתום (חתימה+ חותמת) על גבי ההצעה. * במידה והעבודה דורשת נספח ביטוח, יש לצרף פוליסת ביטוח