Search Results for: בת ים

matanravid55
08/03/2022
אין תגובות

תנאי שימוש ורכישה באתר "עבודה זמנית" ומדיניות ביטולים

תאריך עדכון אחרון: 01/05/2022 תוכן עניינים: כללי סוגי המשתמשים באתר ורכישת מנוים מדיניות ביטולים – ביטול רכישת מנויים שבוצעו באתר ביטול שימוש עקב אי עמידה בתשלומי המזמין הגבלת אחריות ושיפוי שירות לקוחות, עדכון בדבר אי סדרים ודרכי יצירת קשר סמכות שיפוט כללי: "עבודה זמנית" הוא פורטל המחבר בין מחפשי עבודה לנותני שירותים, אשר מופעל באמצעות […]

קרא עוד
matanravid55
אין תגובות

הסדרי נגישות-רכיב נגישות אוטומטי

יש לפרסם את ההבהרות הספציפיות לאתר החברה ככל שיש כאלה ו/או פטורים טכנולוגיים קיים ו/או חדשים, מומלץ לעדכן אותם לפי הצורך אחת ל3- חודשים.תאריך עדכון אחרון של הצהרת הנגישות.יש לוודא כי קיים באתר כפתור מפת אתר.יש להשתמש בהסבר לעיל עבור השימוש ברכיב ולדאוג שיש היפר קישור במקומות בהם ישנם קישורים.המלצות צוות נגיש בקליק יש לקרוא […]

קרא עוד
matanravid55
11/09/2020
אין תגובות

מדיניות פרטיות באתר "עבודה זמנית"

כללי: במסגרת השימוש באתר ו/או במערכת, המשתמש מתחייב לעמוד במלוא דרישות הדין ככל שהן נוגעות לשמירה והגנה על פרטיותו של כל גורם שהוא, לרבות מלוא דרישות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ותקנותיו. בעל האתר ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לאסוף, לשמור ולהשתמש לרבות באמצעות "עוגיות"cookies ללא כל הגבלה בכל הפרטים/המידע/הנתונים, ללא יוצא מן הכלל, שמסר המשתמש […]

קרא עוד